Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy na rok 2023