Przejdź do treści

Ośrodek buddyjski Drophan Ling

W Darnkowie, na granicy z Parkiem Narodowym, na łagodnym zboczu wzgórza, znajduje się otoczony lasami ośrodek Związku Buddyjskiego Khordong. W 1995 roku dwóch członków sanghi podarowało w prezencie urodzinowym J. Św. Czime Rigdzinowi Rinpocze kilka hektarów ziemi z siedliskiem w Darnkowie. Rinpocze, który urodził się i wykształcił w Tybecie, po przyjeździe do Darnkowa powiedział, że ten kawałek ziemi jest bardzo podobny do miejsca w Tybecie, gdzie Nudan Dordże założył swój pierwszy klasztor. Rinpocze przekazał ziemię Związkowi Khordong w Polsce z życzeniem, aby powstał tu ośrodek medytacyjny i centrum odosobnień, gdzie rozwijałaby się buddyjska tradycja Dziangter i Khordong.

Od 1998 roku odbywają się w Darnkowie kursy medytacyjne i ceremonie religijne, prowadzone przez nauczycieli buddyjskich. Corocznie podczas ceremonii ofiarowania lampek maślanych, zapalane jest 111.111 lampek w intencji pokoju na świecie. W 2007 roku główna sala medytacyjna gompy została ozdobiona przepięknymi, tradycyjnymi malowidłami buddyjskimi wykonanymi przez malarzy z Bhutanu. Gompa w Darnkowie jest, jak dotąd, jedynym tego rodzaju obiektem w Polsce i jednym z niewielu w Europie. Każdego roku do ośrodka Drophan Ling (co po tybetańsku znaczy "pożytek dla wszystkich") przyjeżdża kilkaset osób by praktykować nauki Buddy.

1
2
3
4
5
6