Przejdź do treści

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dańczów oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Tytuł projektu:
„Uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lewin Kłodzki”
Beneficjent projektu:
Gmina Lewin Kłodzki
Okres realizacji projektu: 2014 rok
Dofinansowanie projektu:
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości: 1.780.344,00 zł
ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości:
dotacja: 1.122.400,00 zł
pożyczka: 274.600,00 zł

Opis projektu:
Projekt obejmował 2 zadania:
Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 42 szt.
Budowę kanalizacji sanitarnej w Dańczowie

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dańczów
W wyniku realizacji projektu wybudowano sieć kanalizacyjną z rur kamionkowych o długości 3754,66 mb.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³/dobę na terenie Gminy Lewin Kłodzki

Projekt dotyczył budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w miejscowościach na terenie Gminy Lewin Kłodzki.
W ramach projektu zostały wybudowane 42 przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Gminy Lewin Kłodzki tj.: Darnków – 4 szt., Gołaczów – 1 szt., Jarków – 17 szt., Jerzykowice Małe – 1 szt., Krzyżanów – 1 szt., Jawornica – 5 szt., Leśna – 2 szt., Witów – 3 szt., Lewin Kłodzki – 1 szt., Taszów – 7 szt.

Dańczów

Dańczów