Przejdź do treści

Wykaz stanowisk, numerów telefonów i adresów mailowych

Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim

ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki
tel. (74) 869 84 28, 869 84 29
fax. (74) 869 82 73
e-mail: urzad@lewin-klodzki.pl

Nr konta bankowego Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim
49 9523 0001 3001 5858 2000 0001
(dotyczy wpłat za wodę, ścieki, podatki, czynsze, wpłaty rat za wykup nieruchomości itp.)

43 9523 0001 3001 5858 2000 0012
(dotyczy wpłat za śmieci)

Wykaz stanowisk, numerów telefonów i adresów mailowych w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim
Pokój Tel. zewnętrzny Nr wew. Samodzielne stanowisko Pracownicy Adres e-mail
1 74 8698 428   Wójt Joanna Klimek-Szymanowicz wojt@lewin-klodzki.pl
2 74 8698 428   Sekretariat Agnieszka Kołodziej urzad@lewin-klodzki.pl
3 74 8698 428 4 Podinspektor ds. budownictwa Izabela Bednarek budownictwo@lewin-klodzki.pl
4 74 8698 428   Sekretarz Gminy Ewelina Wojtasik sekretarz@lewin-klodzki.pl
5 74 8698 428 8 Ewidencja ludności, kadry Marlena Korczyńska-Bryła so@lewin-klodzki.pl
6

74 8698 428

 

 

 

74 8698 428

-

 

 

 

6

Płace, ZUS Księgowość dochody 


Podatki Windykacja, Księgowość wydatki
Windykacja należności

Janina Adamczyk

Ewa Szczepańska

 


Natalia Fugowska

Teresa Lange-Piniecka

place@lewin-klodzki.pl

dochody@lewin-klodzki.pl

 


podatki@lewin-klodzki.pl

windykacja@lewin-klodzki.pl

7 74 8698 428   Kasa Janina Adamczyk place@lewin-klodzki.pl
8 74 8698 428   Skarbnik Gminy Agata Kubuj-Orman skarbnik@lewin-klodzki.pl
9 74 8698 428

1

2

Opłaty komunalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

Księgowość wydatki

Edyta Lachawiec

Agnieszka Piątkiewicz

Katarzyna Oczkowska

oplaty@lewin-klodzki.pl

kmczynsze@lewin-klodzki.pl

wydatki@lewin-klodzki.pl

10 74 8698 428 7 Zdrowie, oświata, kultura, sport i promocja Beata Woźniak oswiata@lewin-klodzki.pl
13 74 8698 428 3 Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krzysztof Pustuła rgkm@lewin-klodzki.pl
14 74 8698 428 5 Gospodarka nieruchomościami, drogi
Ochrona środowiska i rolnictwo
Beata Sarbinowska
Stanisław Jakubiec
nieruchomosci@lewin-klodzki.pl
srodowisko@lewin-klodzki.pl
15 74 8698 428   Informatyk Rafał Płaski informatyk@lewin-klodzki.pl
  74 8108552   Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury Marta Jurga biblioteka@lewin-klodzki.pl