Przejdź do treści

Remont i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lewinie Kłodzkim

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
„Remont i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lewinie Kłodzkim”
Beneficjent projektu:
Gmina Lewin Kłodzki
Dofinansowanie projektu: 585.343,99 zł
Okres realizacji projektu: 2014 rok

Projekt dotyczył remontu istniejącej kanalizacji sanitarnej w Lewinie Kłodzkim. Remont obejmował naprawę kanalizacji metodą wykopową oraz metodą bezwykopową a także naprawę studni.

W wyniku realizacji projektu została uszczelniona sieć kanalizacji sanitarnej w Lewinie Kłodzkim. Ma to istotne znaczenie z uwagi na to, iż obecnie wszystkie ścieki z terenu gminy Lewin Kłodzki są przekazywane na oczyszczalnię ścieków w Kudowie-Zdroju.

Kanalizacja

Kanalizacja