Przejdź do treści

Remont i przebudowa oświetlenia Rynku oraz nawierzchni miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Lewin Kłodzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
„Remont i przebudowa oświetlenia Rynku oraz nawierzchni miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Lewin Kłodzki”.
Beneficjent projektu:
Gmina Lewin Kłodzki
Dofinansowanie projektu:
Dofinansowanie: 272 776,00 zł

Okres realizacji projektu (lata): 2009-2010

Opis projektu:
W ramach operacji zostały wykonane zadania:
1) Remont i przebudowa oświetlenia Rynku tj.:
a) Remont oświetlenia ulicznego odcinka ul. Obrońców Warszawy w sąsiedztwie Rynku. Zaprojektowano remont dwóch stanowisk oświetleniowych odcinka ul. Obrońców Warszawy w sąsiedztwie Rynku;
b) Remont i przebudowa oświetlenia Rynku.
2) Remont i przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nad Potokiem w Lewinie Kłodzkim
W ramach zadania zostały wykonane roboty remontowe polegające na wymianie nawierzchni na kostkę betonową lub granitową oraz wymianie i obniżeniu krawężnika oraz ułożeniu obrzeża krawężnikowego. Prace dotyczyły przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Nad Potokiem w Lewinie Kłodzkim.
3) Remont i przebudowa oraz utwardzenie miejsc postojowych w Lewinie Kłodzkim.
W ramach zadania zostały wyremontowane 3 miejsca postojowe na terenie miejscowości Lewin Kłodzki tj.
Teren A – przy ul. Wodnej w Lewinie Kłodzkim
Teren B – przy ul. Kościelnej w Lewinie Kłodzkim
Teren C – przy ul. Liczyrzepy w Lewinie Kłodzkim.

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości Lewin Kłodzki poprzez modernizację stanu infrastruktury technicznej.

Lewin Kłodzki