Przejdź do treści

Konferencja podsumowująca - LPR Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022

Logo UE oraz logo Fundusze Europejskie

Konferencja podsumowująca - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022


W dniu 15 lipca 2016 roku odbyła się konferencja podsumowująca dotycząca opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022.

Podczas spotkania został przedstawiony Lokalny Program Rewitalizacji. Podsumowano m.in. wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej gminy, przedstawiono diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, zidentyfikowano obszary kryzysowe oraz scharakteryzowano obszar rewitalizacji. Zaprezentowano cele rewitalizacji i planowane kierunki działań oraz listę planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Po konferencji odbyła się sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki, na której została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu – Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia  15 lipca 2016 roku w sprawie:  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022.