Przejdź do treści

Turystyczny szlak rowerowy z miejscami postojowymi

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy granice”


Tytuł projektu:
„Turystyczny szlak rowerowy z miejscami postojowymi”
Beneficjent projektu:
Gmina Lewin Kłodzki
Dofinansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu: 25 900,00 euro
Dofinansowanie EFRR: 22 015,00 euro

Okres realizacji projektu: 2010 rok.

Opis projektu:
Projekt dotyczył budowy turystycznego szlaku rowerowego łączącego gminę Lewin Kłodzki z gminą Val. Szlak rowerowy o długości 30 000 m prowadzący przez miejscowości gminy Lewin Kłodzki tj. Kocioł, -Jawornica - Zielone Ludowe - Kulin Kłodzki - Gołaczów - Darnków – Dańczów – Lewin Kłodzki – Jarków stanowi przedłużenie istniejącego szlaku rowerowego po stronie czeskiej. Powstała infrastruktura turystyczna łączy się z istniejącą po stronie czeskiej trasą rowerową prowadzącą z Val do przejścia granicznego w Kotle poprzez miejscowości VAL – OHNIŠOV- JANOV - SNĚŽNÉ – Chata Horalka - OLEŠNICE v ORL.H. – Kocioł, a nastepnie w/w miejscowości gminy Lewin Kłodzki i z Jarkowa do ČESKÁ ČERMNÁ – BOROVÁ – DLOUHÉ – RZY – TIS – JANOV – OHNIŠOV – VAL.
W ramach projektu zostały wykonane następujące prace:
1. Opracowano dokumentację projektową.
2. Urządzono miejsca odpoczynku dla rowerzystów wraz ze stojakami na rowery (7 szt.).
3. Oznakowano szlak rowerowy.
4. Zakupiono tablice informujące o przebiegu trasy i atrakcjach turystycznych gmin Lewin Kłodzki i Val (7 szt.).
5. Wydano foldery i mapy informujące o przebiegu szlaku rowerowego.

Szlak rowerowy