Przejdź do treści

Konsultacje społeczne

logo UE oraz logo fundusze europejskie

Spotkania konsultacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki prowadzone są w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. W ramach prac nad Programem zorganizowano dotychczas spotkania konsultacyjne, przeprowadzono badania ankietowe.

W dniu 10 maja 2016 roku odbyły się trzy spotkania konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016 -2020 z przedstawicielami samorządu, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi.

Poniżej dostępna jest do pobrania prezentacja dotycząca projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, która została przedstawiona podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych.

Spotkania konsultacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji