Przejdź do treści

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim

Logo

Logo

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

 

Gmina Lewin Kłodzki informuje o pozyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim w ramach:

Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”

Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałania nr  3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

nr projektu RPDS.03.03.01-02-0044/16.

W ramach projektu będą wykonane prace obejmujące:

1) docieplenie ścian zewnętrznych i przegród zewnętrznych,

2) docieplenie stropodachu,

3) docieplenie dachu,

4) wymianę stolarki zewnętrznej,

5) wymianę instalacji c.o. i modernizację systemu ciepłej wody użytkowej,

6) modernizację systemu oświetlenia.

Wartość projektu: 2 958 673,23 zł

Dofinansowanie:

  • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: dotacja 2 488 704,45 zł
  • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: pożyczka krótkoterminowa na zachowanie płynności finansowej w kwocie 1.453.783,00 zł oraz pożyczka długoterminowa na udział własny w kwocie 282.000,00 zł.

www.wfosigw.wroclaw.pl

 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”