Przejdź do treści

Termomodernizacja oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim

Logo

GMINA LEWIN KŁODZKI POZYSKAŁA DOFINANSOWANIE NA TERMOMODERNIZACJĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LEWINIE KŁODZKIM

 

Gmina Lewin Kłodzki pozyskała dofinansowanie na realizację dwóch projektów związanych z przebudową oraz termomodernizacją budynku szkoły w Lewinie Kłodzkim.

W ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 realizowane będzie zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim”, nr projektu RPDS.03.03.01-02-0044/16.

W ramach Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 realizowane będzie zadanie pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej nr projektu RPDS.07.01.01-02-0105/16.

W ramach projektu termomodernizacji budynku będą wykonane prace obejmujące:

1) docieplenie ścian zewnętrznych i przegród zewnętrznych,

2) docieplenie stropodachu,

3) docieplenie dachu,

4) wymianę stolarki zewnętrznej,

5) wymianę instalacji c.o. i modernizację systemu ciepłej wody użytkowej,

6) modernizację systemu oświetlenia.

Wartość projektu: 3.075.094,79 zł

Dofinansowanie: 2.543.201,45 zł

W ramach projektu przebudowy budynku będą wykonane prace obejmujące:

1) wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych w szybie samonośnym,

2) adaptacja poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej,

3) dostosowanie obiektu do przepisów p.poż. (wykonanie instalacji oddymiającej oraz hydrantowej),

4) przebudowa toalet na II piętrze budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych,

5) remont sali gimnastycznej (hali sportowej),

6) wymiana instalacji elektrycznej (instalacja dzwonkowa, gniazdkowa, instalacja monitoringu, domofony, pomiary elektryczne),

7) przebudowa schodów zewnętrznych,

8) wyposażenie pracowni cyfrowej w meble oraz sprzęt komputerowy,

9) wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w meble i pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu:  1.482.672,14 zł

Dofinansowanie: 1.194.356,64 zł

 

6 października 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych.

Termin realizacji zadań: październik 2017 r. – wrzesień 2018 r.

 

ZSP Lewin Kłodzki

ZSP Lewin Kłodzki