Przejdź do treści

Położenie

Gmina Lewin Kłodzki położona jest w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach, w makroregionie Sudetów Środkowych. Obszar gminy obejmuje w większości teren Wzgórz Lewińskich, wchodzących w skład Pogórza Orlickiego, które na zachodzie graniczą z Obniżeniem Kudowy, na południu z Pogórzem Orlickim, na północy z Górami Stołowymi.
Na zachodzie i północy gmina Lewin Kłodzki graniczy z Kudową - Zdrój, na wschodzie z gminą Szczytna i Dusznikami-Zdrój, a na południu z Czechami.
Obszar gminy należy do terenów górskich, gdzie wyraźnie zaakcentowana jest rzeźba dolinna, otoczona niezbyt wysokimi grzbietami wzniesień, które pokryte są przez lasy i łąki.
Maksymalna wysokość terenu, przy południowej granicy gminy - przebiega tam granica państwa, wynosi 825 m n.p.m. Najniższy punkt to 385 m n.p.m. i występuje w przejściu cieku Klikawa przez północno-zachodnią granicę gminy. Blisko połowa terenów gminy znajduje się na wysokości 500 m n.p.m. Przez obszar gminy przebiega droga krajowa Nr 8 oraz linia kolejowa nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa - Zdrój, która na odcinku Duszniki – Zdrój – Lewin Kłodzki biegnie jedną z najładniejszych i najbardziej malowniczych tras kolejowych.

Lewin Kłodzki to dolnośląska gmina wchodząca w skład powiatu kłodzkiego. Gmina należy do grona najmniejszych w Polsce pod względem liczby mieszkańców. Jednak obszarowo jest bardzo rozległa (52 km²), przynależy do niej 17 wsi - Dańczów, Darnków, Gołaczów, Jarków, Jawornica, Jeleniów, Jerzykowice Małe, Jerzykowice Wielkie, Kocioł, Krzyżanów, Kulin Kłodzki, Leśna, Lewin Kłodzki, Taszów, Witów, Zielone Ludowe, Zimne Wody.

Mapa Gminy Lewin Kłodzki