Przejdź do treści

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim

Pierwsze wzmianki o Kościele pochodzą z 1340 roku. Na przestrzeni lat kościół był wielokrotnie przebudowywany. W 1681 roku strop nad prezbiterium zastąpiono sklepieniem łukowym, w 1697 roku podwyższono wieżę kościoła. W roku 1714 odnowiono fasadę kościoła, a w 1729 roku wybudowano z inicjatywy lewińskich kupców płóciennych (głównie Georga Stanke) dwukondygnacyjną przybudówkę przy prezbiterium, zawierającą w przyziemiu zakrystię, a na piętrze oratorium przeznaczone dla władz miejskich, kolatorów i lewińskiego kupiectwa.

Można tu znaleźć wątki gotyckie, renesansowe i barokowe. W bogatych wnętrzach zobaczymy renesansowy ołtarz z 1618 roku, renesansową ambonę z 1620 roku, boczny ołtarz pod wezwaniem dzieciątka Jezus (Freundschaft Christi) ufundowany przez radcę handlowego króla Prus Fryderyka Wielkiego – Ignatza Straucha z 1772 roku.

Adres strony internetowej Kościoła parafialnego:

https://parafialewin.pl/

zdjecie 1
zdjecie 2
1
2
3
4
5