Przejdź do treści

Opieka zdrowotna

Pogotowie ratunkowe

Tel. 999 lub 112

Niepubliczny ZOZ „Eskulap” Sp. z o.o.

Filia Lewin Kłodzki
ul. Graniczna 7
57-343 Lewin Kłodzki
Tel. 74 8698 462