Przejdź do treści

Przebudowa budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną

logo fyndusze europejskie flaga rp herb dolny śląsk flaga ue

Gmina Lewin Kłodzki informuje o pozyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną” w ramach

Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”,

Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”,

Poddziałania nr  6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

nr projektu RPDS.06.03.01-02-0033/17.

W ramach projektu będą wykonane prace obejmujące:

 1. budowę dźwigu osobowego przy elewacji południowej,
 2. wykonanie zewnętrznych schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych,
 3. rozbudowę istniejącej przybudówki,
 4. wykonanie utwardzenia wokół budynku oraz ścieżek i dojść, miejsc postojowych,
 5. zagospodarowanie przestrzeni dla imprez plenerowych wraz z oświetleniem i małą architekturą,
 6. wykonanie rozbudowy z przebudową budynku, w tym między innymi:
  • wykonanie ścianki kolankowej o wysokości 1,2 m nad ostatnią kondygnacją,
  • wykonanie nowej więźby dachowej i pokrycia dachowego,
  • adaptacja obiektu dla potrzeb Centrum Społeczno – Kulturalno - Edukacyjnego,
  • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej,
  • renowacja elewacji,
  • montaż rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej wraz z pracami towarzyszącymi,
 7. wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, telefonicznej i teleinformatycznej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, klimatyzacji, wykonanie kotłowni gazowej, instalacji solarnej zasilającej ciepłą wodę użytkową, instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej i hydrantowej,
 8. wyposażenie w meble i urządzenia.

Przebudowa budynku obejmuje wykonanie m.in. siłowni, sali spotkań dla seniorów i młodzieży, Sali muzealnej, sali wystawienniczej, biblioteki z czytelnią, sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych dla instytucji i stowarzyszeń.

Zagospodarowanie przyległego terenu na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną, w tym m.in.:

 • prosta scena z zadaszeniem,
 • przestrzeń dla artystycznych działań plenerowych, jarmarków, festynów,
 • przestrzeń prezentująca wyroby lokalnych twórców/rzemieślników,
 • oświetlenie terenu, zagospodarowanie zielenią,
 • komunikacja wewnętrzna wraz z zapleczem parkingowym,
 • renowacja schodów od strony ul. Chopina,
 • podjazd dla niepełnosprawnych,
 • ogrodzenie terenu.

Wartość projektu:   3.863.102,86 zł

Dofinansowanie: 3.283.532,86 zł

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.01-02-0033/17-00 została zawarta w dniu 27 listopada 2018 roku.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”