Przejdź do treści

Kaplica w Jerzykowicach Małych

Kaplica, jako budowla o nieotynkowanych ścianach murowanych z kamienia, wzniesiona została zapewne w II połowie XVIII wieku. Na taki czas powstania mogą wskazywać formy stylistyczne kamiennej rzeźby z przedstawieniem typu Pieta, znajdującej się w jej wnętrzu. Rzeźba wykonana jest z szarego piaskowca.
Elementy wyposażenia kaplicy są cennymi przykładami sztuki sakralnej, prezentującej poziom i możliwości twórcze warsztatów śląskich II połowy XVIII i początku XIX wieku. Budynek kaplicy plasowany jest wśród najprostszych budowli o cechach zanikającego baroku.

1
2
3
4
5
6
7