Przejdź do treści

Budowa 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim

Realizacja zadania pn.:

„Budowa 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych” przy Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim obejmowała swym zakresem korytowanie, wykonanie krawężników, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piankowej oraz najazdu z tłucznia kamiennego.

Wartość zadania: 40 000,00 zł

Dofinansowanie: 31 683,20 zł

Okres realizacji  od 13.05.2021 r. do 31.08.2021 r.

Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze wsparcia przeznaczonego dla gmin górskich.

 

Tablica parking

1
2
3
4
5
6
7