Przejdź do treści

ZAGOSPODAROWANIE RYNKU LEWINA KŁODZKIEGO

Całkowita wartość projektu: 38.818,34 zł

Dofinansowanie projektu:

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości: 25.000,00 zł

Opis projektu:

Operacja dotyczyła zagospodarowania przestrzeni publicznej rynku w Lewinie Kłodzkim. Zostały zakupione ławki parkowe 5 szt.; kosze na śmieci 6 szt. a także kosze na psie odchody 2 szt. Ponadto w ramach projektu zakupiono i zamontowano konstrukcje kwietnikowe kaskadowe 4 szt. oraz kwietniki 15 szt.
W wyniku realizacji projektu poprawiła się estetyka miejscowości. Zakupione kwietniki i kaskady kwietniowe będą wykorzystywane każdego roku do ukwiecenia rynku.

Rynek Lewin Kłodzki