Przejdź do treści

Poprawa dostępności i odnowa atrakcji kulturowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego

logo UE i  czekie przegraczamy granice

CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001779

07/2019-12/2020

Nazwa projektu: Poprawa dostępności i odnowa atrakcji kulturowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001779

Partner Wiodący: Gmina Lewin Kłodzki

Partner projektu: Městys Nový Hrádek

Termin realizacji: 07/2019-12/2020

Opis projektu:

Projekt dotyczy udostępnienia i zwiększenia potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Nový Hrádek-Lewin Kłodzki poprzez budowę szlaków rowerowych łączących obie miejscowości oraz wykonanie iluminacji świetlnej wiaduktu, dzięki czemu ujednolicona i wzbogacona zostanie wspólna oferta turystyczna, zapewniająca zatrzymanie zwiedzających na kilka dni. Nieodłącznym elementem projektu są także wspólne klasyczne i nowoczesne formy promocji tychże atrakcji przyrodniczych i kulturowych.

Działania w ramach projektu:

  1. Wspólne przygotowanie projektu - obejmuje opracowanie propozycji projektowej, konsultacje, przygotowanie obowiązkowych i nieobowiązkowych załączników, niezbędnych pozwoleń, kończąc złożeniem wniosku projektowego.
  2. Koordynacja projektu - będzie miała miejsce przez cały okres realizacji projektu przy wzajemnej współpracy po obu stronach granicy, z czeskiej strony zadanie to będzie realizować firma z zewnątrz, ponieważ miasto nie dysponuje odpowiednimi pracownikami, którzy mogli by je realizować.
  3. Działania promocyjne - będą skierowane do wszystkich grup wiekowych, a więc wykorzystane będą zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne formy promocji. Obecnie brak materiałów promocyjnych obejmujących wspólną ofertę turystyczną i dlatego zostanie opracowana wspólna mapa z zaznaczonymi najważniejszymi atrakcjami turystycznymi w regionie Nový Hrádek-Lewin Kłodzki i ich bliskich okolic. Szczegółowy opis atrakcji zostanie przedstawiony we wspólnym folderze. Przy szlakach rowerowych zostaną umieszczone tablice informacyjne z kodami QR odnoszącymi się do wspólnej oferty turystycznej. Opracowany zostanie film promocyjny, który będzie umieszczony na stronach internetowych partnerów, Facebooku i YouTube.
  4. Budowa szlaków rowerowych oraz podświetlenie wiaduktu - niezbędnym działaniem prowadzącym do połączenia oferty turystycznej i wspólnego obszaru będzie budowa szlaków rowerowych. W ramach projektu zostaną zbudowane trzy odcinki, przy czym dwa nawiązują do siebie bezpośrednio prowadząc do granicy państwa i stanowiąc jedną całość. Trzeci udostępni kolejne atrakcje turystyczne takie jak ogród japoński w Jarkowie czy zabytkowy wiadukt kolejowy w Lewinie, który zostanie podświetlony w ramach projektu. Przy szlakach rowerowych zostaną umieszczone elementy drobnej infrastruktury oraz tablice informacyjne. Wszystkie działania są logicznie powiązane i partnerzy będą je realizować wspólnymi siłami i we współpracy.

Atrakcje

 

Atrakcje