Przejdź do treści

Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Lewin Kłodzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Beneficjent projektu:
Gmina Lewin Kłodzki
Dofinansowanie projektu:
Dofinansowanie: 340.000,00 zł

Okres realizacji projektu: 2014 rok

Opis projektu:

Projekt dotyczył budowy lamp zasilanych energią słoneczną w 12 miejscowościach gminy tj.:
1. Kulin Kłodzki – 4 szt., Gołaczów – 11 szt., Darnków – 8 szt., Jerzykowice Wielkie – 10 szt., Jarków – 8 szt., Jawornica – 4 szt., Krzyżanów – 4 szt., Kocioł – 4 szt., Taszów – 2 szt., Jerzykowice Małe -2 szt., Zielone Ludowe – 3 szt., Jeleniów – 8 szt.

Lampy słoneczne generują przyjazną środowisku energię oraz zapewniają niezależne i ciągłe zasilanie.

Solary

Solary