Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy na rok 2023

Dodane przez administrator - pon., 16/01/2023 - 12:12

Kategoria


Source URL: https://lewin-klodzki.pl/aktualnosc/gmina/906-zarzadzenie-wojta-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje