Przejdź do treści

„Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim”

Dodane przez admin - sob., 16/01/2021 - 18:16

Kategoria

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim” mająca na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Lewin Kłodzki ul. Graniczna i Kwiatowa poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przepompownią wody współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Przewidywane wyniki operacji to:

  • budowa sieci wodociągowej o długości 0,738 km
  • budowa sieci kanalizacyjnej o długości 0,620 km

Beneficjent: Gmina Lewin Kłodzki

Wartość projektu: 649.257,06 zł

Dofinansowanie:

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 278.128,00 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  - w formie dotacji w kwocie 90.000,00 zł oraz w formie pożyczki w kwocie 50.000,00 zł

logo