Przebudowa drogi Lewin Kłodzki – Jerzykowice Małe - projekt współfinansowany ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego

Domyślna grafika

Projekt realizowany w latach 2008-2009
Wartość inwestycji wyniosła: 726 564,00 zł

 

Jerzykowice Małe


Source URL: https://lewin-klodzki.pl/strona/samorzad-inwestycje-inwestycje-2009/697-przebudowa-drogi-lewin-klodzki-jerzykowice-male