Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku Lewina Kłodzkiego – zagospodarowanie Placu T. Kościuszki

Domyślna grafika

logo fundusze europejskie flaga RP herb Dolny Śląsk flaga ue

 

Gmina Lewin Kłodzki informuje o pozyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku Lewina Kłodzkiego – zagospodarowanie Placu T. Kościuszki” w ramach

Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”,

Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”,

Poddziałania nr  6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

nr projektu RPDS.06.03.01-02-0034/17.

W ramach projektu będą wykonane prace obejmujące: remont fontanny, placu przed fontanną nawierzchni z infrastrukturą towarzyszącą, remont balustrad, remont murów oporowych, remont i wymiana schodów, renowacja pomnika bohaterów oraz prace florystyczne dotyczące zieleni na całym placu.

Wartość projektu:   823.024,94 zł

Dofinansowanie: 699.571,20 zł

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.01-02-0034/17-00 została zawarta w dniu 27 listopada 2018 roku.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”


Source URL: https://lewin-klodzki.pl/strona/inwestycje-inwestycje-2019/650-rewitalizacja-przestrzeni-publicznej-rynku-lewina-klodzkiego