Przejdź do treści

Budżet Obywatelski 2025 r.

Masz pomysł na projekt w gminie Lewin Kłodzki?

Zgłoś projekt zadania do budżetu obywatelskiego na 2025 rok!


Budżet Obywatelski to wydzielane z budżetu gminy pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy gminy. Proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego to składanie wniosków do budżetu, głosowanie i wybór tych, które znajdą największe poparcie wśród mieszkańców, a następnie realizacja wybranych zadań w 2025 roku.
 

Zadania zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Lewin Kłodzki muszą być ogólnodostępne i mogą mieć charakter:

a) inwestycyjny i remontowy,

b) działań prospołecznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych lub innych mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

 

Łączna kwota zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 w Gminie Lewin Kłodzki wynosi 50 000,00 zł. Koszt jednego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć 25 000,00 zł. 


HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2025


03.06.2024r. – 31.07.2024 r. - zgłaszanie przez mieszkańców Gminy Lewin Kłodzki projektów zadań w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy Lewin Kłodzki

01.08.2024r. – 30.08.2024 r. weryfikacja propozycji projektów pod względem formalnoprawnym, pod względem możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz zatwierdzenie przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki listy projektów do konsultacji

02.09.2024r. – 25.09.2024 r. zapoznanie mieszkańców Gminy Lewin Kłodzki z propozycjami projektów, głosowanie mieszkańców na projekty

do 30.09.2024 r. ogłoszenie wyników głosowania – listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Lewin Kłodzki na 2025 rok


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji zadań.