Przejdź do treści

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej wzdłuż szlaków turystycznych w Gminie Lewin Kłodzki

Dodane przez administrator - śr., 15/03/2023 - 11:16

Kategoria

logo4

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Gmina Lewin Kłodzki informuje o przyznaniu pomocy finansowej na operację w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostanie zrealizowana operacja pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej wzdłuż szlaków turystycznych w Gminie Lewin Kłodzki”

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01569-6935-UM0112286/22 została zawarta w dniu 18 stycznia 2023 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 198 023,35  zł w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" – 126 002,00 zł.

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Lewin Kłodzki poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza oraz doświetlenie szlaków turystycznych w wyniku wymiany 73 kompletów opraw oświetleniowych. Zadanie dotyczy wymiany opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lewin Kłodzki – Kocioł wzdłuż ulicy Lasek Miejski.