Place sportowo-rekreacyjne w gminie Lewin Kłodzk

Dodane przez admin - sob., 16/01/2021 - 11:29

Kategoria

PLACE SPORTOWO-REKREACYJNE W GMINIE LEWIN KŁODZKI

 

flaga ue

logo leader

logo program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

 

 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Gmina Lewin Kłodzki informuje o przyznaniu pomocy finansowej na operację w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostanie zrealizowana operacja pn.: „Place sportowo-rekreacyjne w Gminie Lewin Kłodzki”.

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00027-6935-UM0110115/17 została zawarta w dniu 12 czerwca 2017 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 394.960,42  zł w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" - 251.313,00 zł.

Celem operacji jest uatrakcyjnienie oferty turystycznej Gminy Lewin Kłodzki poprzez budowę miejsc aktywnego wypoczynku w miejscowościach Dańczów i Jeleniów.