Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w Lewinie Kłodzkim

Dodane przez admin - sob., 16/01/2021 - 14:22

Kategoria

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Gmina Lewin Kłodzki informuje o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostanie zrealizowana operacja pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w Lewinie Kłodzkim”.

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00046-65151-UM0100158/16 została zawarta w dniu 29 sierpnia 2016 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 465.427,11  zł w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" - 63,63% stanowi kwotę 296.151,00 zł.

Celem operacji jest poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej drogi gminnej przy ul. Kwiatowej w Lewinie Kłodzkim poprzez przebudowę tej drogi, co wpłynie na podniesienie jej standardu.