Przejdź do treści

Cyberbezpieczny samorząd

Dodane przez administrator -

Kategoria

log1

Gmina Lewin Kłodzki otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Lewin Kłodzki ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, ramach Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe.

Celem projektu jest modernizacja/zbudowanie infrastruktury informatycznej oraz kompetencji w Urzędzie Gminy w zakresie cyberbezpieczeństwa co pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji, poprzez zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych, jak również zwiększenie poziomu ochrony procesów/informacji, w tym danych wrażliwych. W efekcie końcowym zastosowane podejście  zapewni bezpieczną realizację przez Urząd Gminy usług publicznych, zagwarantuje możliwość szybkiego wykrywania, reagowania i zapobiegania cyberzagrożeniom/cyber incydentom a także wpłynie na poprawę kompetencji/świadomości pracowników Urzędu Gminy w powyższym zakresie.

Powyższe wpisuje się w cele i efekty Działania 2.2 Programu FERC 2021-2027 gdyż poza zapewnieniem cyberbezpieczeństwa pozwoli na wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych a to przełoży się na wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz możliwość czerpania przez obywateli korzyści płynących z cyfryzacji.

Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0699/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

Całkowita wartość projektu: 196.677,00 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 196.677,00